Les millors solucions per l'empresa

Les millors solucions per l'empresa - CDM INDUSTRIES - PINATELLA

La nostra activitat es centra en la fabricació i el subministrament de materials i equips per al control de processos industrials de les indústries d'alimentació, quí­mica, farmacèutica, ceràmica, ciment, vidre, construcció de maquinària, plàstics, etc..  

Alguns dels nostres productes: 

·         Sondes de temperatura. 

·         Controls de temperatura  i transductors de humitat, pressió pH, redox.  

·         Manòmetres, pressòstats i termòmetres. 

·         Resistències elèctriques.

          Aïllaments de mica, fibroceràmics, de silicona, etc..

·         Cables especials per altes temperatures i condicions de treball extremes. 

·         Equips de supervisió energètica, ambiental telemètrica de instal·lacions. 

·         Equips de buit. 

Resistències tipus cartutx per enquestar.

Resistències tipus cartutx per enquestar. - CDM INDUSTRIES - PINATELLA

Disposem d'una amplia gama de cartutxos, en diferents acabats i qualitats i  si no els hi podem fabricar a mida.

Acabats en milimetres o en pulgades.

Baix voltatge.

Cable protegits amb malla d'acer, tub metàl·lic flexible.

Connexió a cada extrem, amb regleta ceràmica, amb cargols, etc.

Amb fixació amb platina, ràcord roscat o ràcord roscat invers.

 Amb sortida amb colze 90º, i acabat amb dau.


 


Sondes de temperatura, transductors d'humitat, pressió i altres

Sondes de temperatura, transductors d'humitat, pressió i altres - CDM INDUSTRIES - PINATELLA-Tot tipus de sondes de temperatura:

 Pt 100, Pt1000, termoparells K, J, S, T, etc..

 De la construcció que calgui, amb ràcord de fixació, amb capçal, sense, amb cables de silicona, teflón, etc.., amb convertidor de  senyal 4..20mA o 0..10 V. 

 -Transductors de pressió.  

 -Transductors d'húmitat.

 -Transductors de cabal.

Resistències per líquids.

Resistències per líquids. - CDM INDUSTRIES - PINATELLA

 

Calefactor a rosca per immersió. 

Calefactor a brida per immersió.

Resistències de candela per termo.

Calefactor de ràcord forma U.

Calefactor per immersió per fuel-oil.

Submergides circulars.

Submergides per líquids agressius.

 Bandes calefactores per bidons i dipòsits.

En diferents materials constructius AISI 304, AISI 316, Coure, Coure Niquelat, Incoloy, Titani, recobertes en teflón.

 


Resistències planes i abraçadores

Resistències planes i abraçadores - CDM INDUSTRIES - PINATELLA

De la gama de resistències planes o abraçadores podem fabricar qualsevol construcció a mida.

amb interior de mica, ceràmica o resistència blindada.

CDM INDUSTRIES - PINATELLA

CDM INDUSTRIES - PINATELLA

On estem ?